Menu Zamknij

Szkolenie „Walidacja arkuszy obliczeniowych”

By zagwarantować integralność danych obliczanych w arkuszu obliczeniowym wykonuje się walidację arkuszy obliczeniowych. Jest to proces, w którym testujemy arkusz obliczeniowy i kwalifikujemy go do wyznaczonego celu.

Zwalidowany arkusz obliczeniowy może być wykorzystywany do rutynowych obliczeń i raportowania wyników.

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie się z tworzeniem i walidacją arkuszy obliczeniowych. Uczestnicy zaplanują i przeprowadzą walidację przygotowanych arkuszy oraz przygotują dokumentację walidacji. 

Szkolenie trwa dwa dni robocze.

Dla kogo?

Pracownicy laboratoriów, pracownicy zespołów zapewnienia jakości, Menadżerowie, Studenci, Pracownicy uczelni

Zakres szkolenia

  • CFR 21 p. 11 – systemy skomputeryzowane
  • GAMP5
  • Podejścia do walidacji arkuszy obliczeniowych
  • Tworzenie automatycznych arkuszy
  • Tworzenie raportów
  • Specyfikacja użytkownika arkusza obliczeniowego
  • Protokół walidacji
  • Prowadzenie i dokumentacja walidacji arkusza obliczeniowego
  • Blokowanie komórek i zabezpieczanie arkusza
  • Makra a walidacja arkusza

Dostępne daty

walidacja arkuszy obliczeniowych


Nadchodzące szkolenia