Menu Zamknij

Warunki odstąpienia od umowy

Share!

 1. Definicje
  1. Uługodawca – TextBiotech Małgorzata Obuchowicz z siedzibą w Brwinowie
  2. Usługobiorca – Osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo kupujące usługę szkoleniową
  3. Usługa – szkolenie on-line odbywające się w określonym terminie za pośrednictwem internetu lub materiały cyfrowe udostępniane usługobiorcy („Szkolenie na żądanie”)
 2. Warunki odstąpienia od umowy
  1. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
  2. Momentem zawarcia umowy jest data płatności za wykonanie usługi.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy usługobiorcy do 14 dni roboczych od daty otrzymania chęci odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi z przyczyn występujących po stronie Usługodawcy. W tym przypadku Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy usługobiorcy.
 3. Utrata prawa do odstąpienia od umowy
  1. Usługobiorca nie może odstąpić od umowy, jeśli usługa określona w umowie została wykonana.
  2. W przypadku nabycia treści cyfrowych udostępnianych Usługobiorcy  („Szkolenie na żądanie”), które zostały udostępnione przed upływem czasu na odstąpienie od umowy
 4. Odstąpienie od umowy
  1. W celu odstąpienia od umowy, Usługobiorca oświadcza chęć odstąpienia od umowy, wysyłając oświadczenie na adres bioeducator@bioeducator.eu
  2. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem.
  3. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, przesyła Usługobiorcy potwierdzenie odebrania, na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.
  4. W ciągu 14 dni roboczych Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy Usługobiorcy na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę.

Share!