Menu Zamknij

Szkolenie „Walidacja metod analitycznych”

Nowe wytyczne ICH i USP wprowadziły pewne zmiany w walidacji metod analitycznych. Część zmian wynika z ujęcia metod, które do tej pory nie były zdefiniowane jak np. metody na określenie aktywności, szeroko stosowane w ocenie leków biologicznych. Inna część wynika z wprowadzenia rozwiązań QbD do obszaru zarządzania cyklem życia metod analitycznych i uregulowania procesu rozwoju metody analitycznej. 

W trakcie szkolenia kursanci dowiedzą się jakie wytyczne wpływają na proces walidacji, jakie są testy walidacyjne i jak należy je wykonać, jak zaplanować badania walidacji oraz jakie przyjąć kryteria akceptacji.

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej, w której praca zespołowa będzie przeplatana z prezentacją materiału i dyskusją.

Dla kogo?

Pracownicy laboratoriów rozwijających metody analityczne, pracownicy budujący strategię analityczną, pracownicy kontroli i zapewnienia jakości.

Zakres szkolenia

  • Środowisko regulacyjne
  • Rodzaje metod analitycznych
  • Testy walidacyjne
  • Zakres walidacji
  • Protokół walidacji
  • Prowadzenie badań walidacyjnych
  • Postępowanie w przypadku odchyleń
  • Raport LEAN – jak uniknąć zbędnej „papierologii”

Dostępne daty

Walidacja metod analitycznych


Nadchodzące szkolenia